طرح 3 ماهه

 • لیست پروژه های مستعد بررسی شده توسط ماشین
 • لیست پروژه های مستعد بررسی شده توسط ماشین و تیم تخصصی کریپتوتانگ
 • اطلاعات کامل رمزارزها
 • آموزش خرید و سرمایه گذاری در رمزارزها
 • ویدیوی بررسی تخصصی رمزارزها
 • اعتبار سنجی رمزارزها
 • استراتژی ورود و خروج از رمزارز
30,000,000 ریال

طرح 6 ماهه

 • لیست پروژه های مستعد بررسی شده توسط ماشین
 • لیست پروژه های مستعد بررسی شده توسط ماشین و تیم تخصصی کریپتوتانگ
 • اطلاعات کامل رمزارزها
 • آموزش خرید و سرمایه گذاری در رمزارزها
 • ویدیوی بررسی تخصصی رمزارزها
 • اعتبار سنجی رمزارزها
 • استراتژی ورود و خروج از رمزارز
 • تمام دوره های آموزشی اقتصاد کلان، درون زنجیره ای، فاندامنتال و تکنیکال
50,000,000 ریال

طرح یکساله

 • لیست پروژه های مستعد بررسی شده توسط ماشین
 • لیست پروژه های مستعد بررسی شده توسط ماشین و تیم تخصصی کریپتوتانگ
 • اطلاعات کامل رمزارزها
 • آموزش خرید و سرمایه گذاری در رمزارزها
 • ویدیوی بررسی تخصصی رمزارزها
 • اعتبار سنجی رمزارزها
 • استراتژی ورود و خروج از رمزارز
 • شرکت در قرعه کشی سالانه با جایزه 100 میلیون تومان
10,000,000 ریال
بالا